VELIKO LJUDI IMA NAJLJUBŠO ŽIVAL…

Veliko ljudi ima najljubšo žival. Na primer tigra ali orjaškega pando… A vsem tem grozi, da bodo izumrli –popolnoma izginili. V nevarnosti so tudi tisoči drugih bitji od majhnih hroščev do velikanskih kitov in tudi vrste dreves, rož in drugih rastlin. Zaradi človeka, vsak dan iz sveta izginjajo naravna okolja vrst oziroma habitati. Nekateri pravijo, da je za ohranitev narave že prepozno, človekov pečat je opazen skoraj povsod na planetu. Veliko nevarnosti grozi različnim vrstam živali in rastlin, ampak največja je človekovo uničevanje njihovih naravnih okolij.Najpestrejše živalstvo in rastlinstvo uspeva v tropskih deževnih gozdovih –tako je vsaj bilo. Ogromne površine deževnega gozda so posekali in uporabili les in površino izkoristili za kmetijske površine. TGD je najbolj poznan uničen habitat, ampak vsak dan izginjajo tudi mnogi drugi. Lahko se potrudimo in v nekaj naravnih parkih ohranimo »naravovarstvene simbole« kot so tigri in gorile, a če bodo uničen njihovi pravi domovi skupaj z rastlinami in živalmi, ki tam igrajo pomembno vlogo, ne bodo imeli več je živeti. Vsi napori bod zaman.Dolgo časa nazaj so bili ljudje lovci in nabiralci. Hrano so dobili iz narave, lovil so živali in nabirali užitne rastline, toliko kot so potrebovali. Danes predvsem divjim živalim grozi posebna nevarnost –divji lov. To je lov, ki je v nasprotju z zakonom. Nekatere živali lovijo žive, običajno za trgovino z eksotičnimi ljubljenčki. Druge živali pobijajo zaradi delov telesa (kožuha, oklov, rogov, zob,kosti, …) Redke žvali lahko zaščitijo s stražami a to ni dolgoročna rešitev. Ta bi bila ukinitev povpraševanja. Svetovni dogovor proti divjemu lovu je Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami (CITES).Onesnaženje in odpadki prizadevajo velika mesta. Odplake in onesnažen zrak se širijo in škodujejo tudi divji naravi. Npr. v plastiki so škodljive kemikalije, na primer PCB-ji (polikarbonatni bifelini). Pri odlaganju ali gorenju se sprostijo in izjemno hitro širijo. Te kemikalije so zasledili zelo daleč, celo v severnih medvedih. Prav tako škodljiva naravi, predvsem rastlinam so umetna gnojila, herbicidi ( za zaviranje plevela), pesticidi (za uničevanje žuželk), … Živali in rastline je vredno ohranjati iz veliko razlogov: za ugodje razvedrilo, lepoto, vznemirljivost, navdušenje, za znanost ter zaradi novih izdelkov (npr. zdravil iz rastlin iz deževnih gozdov). Naš cilj mora biti ohraniti naravo kot celotni prepleteni sistem.

Viri: Parker Steve: Ogrožena narava

vir: unsplash.com