Št. dokumenta: 60309-1/2024/1

Datum: 19. 1. 2024

Spoštovani ravnateljice in ravnatelji, mentorice in mentorji, otroci in učenci.

Vabimo vas k sodelovanju na 3. ekološkem natečaju:

MOJ, TVOJ, NAŠ PLANET z naslovom GLIVE – NARAVNI RAČUNALNIKI.

Glive so eno izmed kraljestev živih bitji, v katerega uvrščamo več kot 6.000.000 do danes znanih vrst. Čeprav so nastale že približno 450 milijonov let nazaj, jih okoli 90 odstotkov rastlin še danes potrebuje za preživetje.

Ljudje se ne zavedamo, kako smo v resnici odvisni od gliv, saj so ravno te ključne pri prehodu živih bitij iz vode na kopno ter pri evoluciji kopenskih ekosistemov.

Med seboj so kraljestva gliv, rastlin in živali povezani, saj zadnji dve ne moreta obstajati brez gliv.

Med glive sodijo tudi različne plesni in kvasovke. Nekatere glive uporabljamo tudi v medicinske namene. V kulinarične namene poleg kvasovk uporabljamo užitne gobe kot so: jurčki, lisičke, sirovke. Nekatere gobe ali plesni pa so lahko tudi smrtno nevarne.

Vabimo vas, da v sliki, besedi, fotografiji ali filmu razmišljate o glivah kot naravnih računalnikih.

Natečaj poteka na štirih področjih:

  1. LITERARNI NATEČAJ: različna besedila (pesmi, doživljajski, domišljijski spis, dramska besedila) na temo glive – naravni računalniki.
  2. LIKOVNI NATEČAJ: slike ali risbe, ki prikažejo pomen gliv za ostala kraljestva živih bitij.
  3. FILMSKI NATEČAJ: Kratki filmi (največ 3 min), ki opozarjajo na pomen gliv.
  4. FOTOGRAFSKI NATEČAJ: Fotografija, ki ponazarja glive v različnih načinih uporabe.

Sodelujejo lahko vrtčevski otroci od četrtega leta dalje, vsi osnovnošolci (tudi OŠPP in posebni programi VIZ).  V vseh kategorijah lahko izdelek pripravi en učenec, razen pri kategoriji FILMI, kjer je zaželeno, da izdelek pripravijo v skupini največ trije učenci.

KRITERIJI pri ocenjevanju izdelka so:

  • Ustreznost izdelka s temo natečaja: Izdelek je osredotočen na določeno temo.
  • Izvirnost izdelka: Izdelek je izviren in izkazuje lastno mišljenje in domišljijo.
  • Estetski vtis izdelka: Izdelek je izdelan skrbno, natančno, estetsko.
  • Sporočilnost izdelka: Izdelek je prodoren in poučen.
  • Slovnična pravilnost – za literarni natečaj: Izdelek je slovnično ustrezen.

Izdelke bo pregledala strokovna komisija.

Na spletni strani (https://mojtvojnasplanet.splet.arnes.si/o-zemlji/), si lahko preberete in pogledate nekaj zanimivosti o naravi in več o glivah.

Izdelke pošljete na e-naslov: narava@os-tabor.si ali po pošti na: Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška cesta 150,  1370 Logatec (s pripisom: za natečaj MOJ, TVOJ, NAŠ PLANET).

Vsi poslani  izdelki morajo biti opremljeni z imenom in priimkom avtorja, program in razred, ki ga učenec obiskuje, mentorja in elektronski naslov mentorja in naslov šole.

Rok za oddajo prispevkov je do  20. 3. 2024 do 23.59 po elektronski pošti, po navadni pošti morajo biti izdelki oddani do 20. 3. 2024.

Mentorji nagrajenih izdelkov bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti 14 dni pred podelitvijo nagrad. Prireditev s podelitvijo nagrad bo v petek, 18. 4. 2024, ob 12.00 v Kulturnem domu Tabor v Logatcu.

Natečaj so pripravili učenci OŠ Tabor Logatec: Lana Zoja Čuden, Karin Eržen, Estera Šparemblek, Julija Šimenc, Lena Bajc, Karin Trpin, Tinkara Mlinar, Luka Leskovec, Tinkara Koblar, Lara Merlak in Elza Fabiani Čuk.

Mentorica: Ravnatelj:
Andreja Dodič Jure Kramar